Privacy verklaring

Liefdevol hecht belang aan uw privacy en hanteert strike waarborgen om te voorkomen dat iemand uw persoonlijke gegevens kan raadplegen. Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden beschikbaar stellen.

Liefdevol Yoga kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Liefdevol yoga. Aangezien u deze zelf bij het invullen van een inschrijfformulier aan Liefdevol yoga heeft verstrekt.

Liefdevol yoga kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw geboortedatum
– Uw geslacht

Waarom heeft Liefdevol Yoga uw gegevens nodig?
Liefdevol Yoga verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen.
Daarnaast kan Liefdevol Yoga uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Liefdevol Yoga uw gegevens bewaart:
Liefdevol yoga bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Liefdevol Yoga verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar liefdevolyoga@gmail.com. Liefdevol Yoga zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Liefdevol Yoga neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van Liefdevol Yoga maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Liefdevol Yoga verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Liefdevol Yoga op via Liefdevolyoga@gmail.com.
Liefdevolyoga.nl is een website van Liefdevol Yoga.

Liefdevol Yoga is als volgt te bereiken:
Telefoon: 06-24 91 78 17
E-mailadres: liefdevolyoga@gmail.com